CHP’ye yapılan operasyonlar (2)

0

Geçen yazımda 1946’da kurulan Türk Sosyal Demokrat Partisinin CHP’ye çengel atmak istemesini ve başarılı olamamasını belgelerle açıkladık.

Türk Sosyal Demokrat Partisinin CHP’ye çengel atma girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca, Türk Sosyal Demokrat Partisi, bu defa halka dağıttığı beyanname ile CHP’ye ve Atatürk devrimlerine karşı bir tutum takınmıştır.

Beyannamenin altında Türk Sosyal Demokrat Partisi lideri Cemil Alpay’ın ismi yazılıdır.

Sosyal demokrasi tarihimizde çok önemli bir belge niteliğinde olan bu beyannamenin tamamı 18 maddedir. (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 490001 440 1822 02)

Beyannamenin 3. Maddesinde, ofislerin, inhisarların kaldırılması istenerek ekonomik devletçiliğe karşı çıkılmaktadır.

Beyannamenin 4. Maddesinde din serbestisi istenmektedir.

Peki din serbestisi yok mudur?

Din serbestisi istenerek, tekkelerin, tarikatların serbestisi istenmektedir.

Amaç nedir?

  1. madde de askerlikle ilgilidir. Askerliğin bir yıla indirilmesi istenmektedir. Bir yılın altı ayı kışlada talimle, kalan altı ayı devlet namına zirai işlerde çalışılmasını öngörmektedir.

Beyannamenin kilit maddesi 13. Maddesidir. Bu maddeye geçmeden önce, madde ile ilgisi olduğunu düşündüğümüz bazı bilgileri kısaca vermek istiyorum.

1 Haziran 1929’da Arap harflerinin kullanılması yasaklanmıştır.

1 Eylül 1929’da ise liselerden Arapça ve Farsça dersleri kaldırılmıştır.

  1. maddede, yazı, lisan ve din derslerine serbesti getirilmesi istenmektedir.

Yazı dersleri ile Arapça yazı derslerinin, lisan dersleri ile Arapça, Farsça ve çeşitli kuruluşlarca zaman zaman verilen Kürtçe derslerinin kastedildiği anlaşılıyor.

Din derslerinin serbestisi, 4. Maddede söz konusu edilen Kemalist Laikliğe karşı çıkmak anlamını taşıyor.

Din derslerini kimler nerede ve nasıl verecekler?

Bu konu da tam bir serbesti istenerek Devrim Kanunlarına karşı çıkılmaktadır.

Türk Sosyal Demokrat Partisi, Türk siyasi tarihinde gölgede kalmış, üstünde durulmamış, belki de durulmak istenmemiş önemli bir partidir.

Bu parti, 1946 ve 1948’de CHP’ye yaklaşmış, çengel atma teşebbüsünde bulunmuş, başarılı olamayınca da 1949 yılında CHP’den uzaklaşmış ve karşı bir tutum sergilemiştir.

Belgeler bunu gösteriyor.

 

Paylaş

Yazar Hakkında

Hasan İleri

Yorum yapabilirisiniz

17 − 16 =